Vidaus kontrolės kūrimas ir užtikrinimas viešajame sektoriuje

Seminaras

2021 m. balandžio 13, 15 ir 29 dienomis virtualioje konferencinėje aplinkoje organizuojame seminarą „Vidaus kontrolės kūrimas ir užtikrinimas viešajame sektoriuje“.
Mokymai skirti savivaldybių specialistams ir įstaigų vadovams bei jų komandų nariams, kurie planuoja rengti Vidaus kontrolės aprašą. Visas viešąsias įstaigas pasirengti aprašą įpareigojo 2020 m. birželio 29 d. LR Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-195 „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“. Aprašą privalu pasirengti ir teikti ataskaitas.

Seminaro lektorė - Vaida Kačergienė, auditorė, lektorė, audito įmonės „AV Auditas“ direktorė.
Seminarų užsiėmimų pradžia – 14.00 val., pabaiga – 16.30 val.

Seminaro kaina – 50 Eur
Prisijungimo nuoroda bus išsiųsta registruotiems dalyviams.
Mokymai – su pertraukomis, kad dalyviai galėtų tam tikrą dalį teorinės medžiagos pritaikyti praktiškai.
Registracija vykdome el. p. [email protected]; [email protected]