VšĮ Skuodo informacijos centras

Informacija programų rengėjams

Paraiškos pildymo vadovas. Atsisiųsti

Patarimai rengiantiems mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas. Atsisiųsti