Warning: Cookie paths cannot contain any of the following ',; \t\r\n\013\014' in /home/skuodas/core/Smarty/My_Smarty.class.php on line 231
Informacija programų rengėjams | Informacija | infoskuodas.lt

Informacija programų rengėjams

Paraiškos pildymo vadovas. Atsisiųsti

Patarimai rengiantiems mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas. Atsisiųsti