VšĮ Skuodo informacijos centras

Erasmus+ KA1 04 projektas

Erasmus+ KA1 04 projektas "Mažos organizacijos iššūkiai ir vaidmuo taikant
informacines kompiuterines technologijas"

Erasmus+

Skuodo informacijos centras dalyvavo Erasmus+ KA1 paraiškų teikime ir sėkmingai laimėjo projekto paraišką, kurio dėka įstaigos darbuotojai turės galimybę kelti savo kompetencijas.

Projekto santrauka:

Skuodo informacijos centro darbuotojai būdami skirtingo amžiaus, darbinės patirties, skirtingomis kompetencijomis, veikdami kryptingai, geba įgyvendinti išsikeltus tikslus bei uždavinius. Tai kvalifikacijos tobulinimo projektas, kurio metu 4 Skuodo informacijos centro darbuotojai vyks į tobulinimo kursus Italijoje ir ten tobulins savo profesines kompetencijas, įgys tarptautinės patirties apie IKT taikymo metodus organizuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi. Projekto tikslas - stiprinti darbuotojų bendrąsias kompetencijas naudojant informacines kompiuterines technologijas bei gerinti paslaugų kokybę ir jas plėsti.  Įgyti tarptautinės patirties apie informacinių kompiuterinių technologijų taikymo metodus organizuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.
Keturi projekto dalyviai šiuolaikiškus, skaitmeninio raštingumo metodus taikys praktikoje bei skatins diegti šias inovacijas rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjus: kultūros, muziejų, bibliotekų specialistus, socialinių paslaugų šeimai ir atviro jaunimo centrų darbuotojus, švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų bendruomenių narius. Planuojami rezultatai, poveikis ir nauda ilgalaikėje perspektyvoje. Projekto mobilumo veiklos Italijoje padės suformuoti naują požiūrį į suaugusiųjų socialinio ir emocinio ugdymo svarbą, įgyta ir adaptuota patirtis sudarys sąlygas centro darbuotojams tobulinti ir naudoti IKT gebėjimus. Tai galimybė pamatyti kitą kultūrą, susipažinti su švietimo sistema, pasisemti naujų idėjų, patobulinti užsienio kalbų, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Projekto santrauka anglų kalba

Įgijo tarptautinės patirties mokyti suaugusius

VšĮ Skuodo informacijos centras dar iki prasidedant pasaulinei pandemijai 2019 metų pabaigoje parengė tarptautinį Erasmus+ projektą „ Mažos organizacijos iššūkiai ir vaidmuo taikant kompiuterines technologijas“, sėkmingai laimėjo jo finansavimą, o, įvairiems karantino suvaržymams slūgstant, ir sėkmingai įgyvendino. Tuojau po mokymų Italijoje SIC jau birželio 30-ąją Skuodo  muziejuje surengė sklaidos renginį, į kurį pakvietė bendradarbiaujančias organizacijas, kurias drąsino savo patirtimi dalyvauti tokiuose pat  projektuose.

Sklaidos renginys sulaukė pranešėjų iš visos Žemaitijos, kurie taip pat turėjo Erasmus+ projektinės patirties, o vietos organizacijų- kultūros, bibliotekos, LPS „Bočiai“ Skuodo skyriaus, III amžiaus universiteto atstovai- buvo potencialūs žinių perėmėjai.

SIC sveikintojų žodyje susirinkusiems perteikta mokymų Italijoje nuotaika, nes pademonstruota 2 minučių vaizdo medžiaga, kurią susitiprino gyvas žodis per „Zoom“ programą, kai čia pat prisijungė ir tų mokymų vadovas italas. Nors būta tam tikro kalbos barjero, tačiau jis, kaip ir minėtuose mokymuose, sėkmingai įveiktas padedant SIC vadybininko Šarūno Dargio. Pasak jo, žinių pritrūkdavęs nebent sudėtinguose IT sąvokose.

Sklaidos renginį Skuodo muziejuje pradėjo pranešėja istorikė Joana Šleinienė(„ Jei eksponatai prabiltų“), kuri glaustai ir intriguojančiai įtraukė į seno miesto, turėjusio budelį ir kalaviją, istoriją. Telšių švietimo centro direktorė Rita Vargalytė, „Epale“ ekspertė ( „Epale : platforma: galimybės ir nauda“) papasakojo apie Europos suaugusiųjų švietimo specialistų mokymasį elektroninėje erdvėje. Pasak Skuodo informacijos centro kolektyvo darbuotojų, būtent šių telšiškių dėka tarptautinio projekto mokslų ėmėsi ir jie, skuodiškiai, nes patraukė gausa ten puikiai įgyvendinamų veiklų. Telšių švietimo centras tapo konsultantais ir patarėjais. Apie įgyvendinamus projektus patirtimi pasidalijo Telšių švietimo centro metodininkės Aldona Kleivienė ir Nijolė Vaičekauskienė(„Tarptautiniai projektai – galimybės suagusiųjų švietimui ir poveikis bendruomenei“).

Pranešėjas Virgilijus Jokšas, Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorius(„Būkime išmanūs“) atskleidė mokyklos vadovo patirtį per 15 metų, įgyvendinant būtent tokius tarptautinius projektus. Kasmet jie tęsėsi, o su jais augo ir mokyklos mokytojų kompetencijos. V.Jokšas pagrindė tokių projektų stipriąsias ir silpnąsias puses, atskleidė kokių žmogiškųjų išteklių jie pareikalauja, kuo naudingi mokyklai, mokytojams ir mokiniams, nes jų aprėptyje - kalbos barjeras, skirtingų kultūrų pažinimas, tarptautinis bendravimas, pasirengimas tokiems susitikimas, mokytojų kvalifikacijos kėlimas ir kt.

Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Oksana Vilkanauskienė („ Erasmus+ projektai- priemonė puoselėti besimokančios organizacijos kultūrą“) kaip ir visi pranešėjai taip pat papasakojo kaip  tokių tarptautinių projektų sklandžią vykdymo eigą veikė pasaulinio viruso Covid-19 pandemija. Pranešėja atkleidė, kaip svarbu, kad kolektyve, vykdančiame tarptautinį projektą, bendraminčiai būtų mobilūs ir lankstūs, pasirengę pakeisti kolegą net paskutinę minutę, kai pranešama, kad vienas kuris susirgo ir išvykti nebegali.

Pranešėja Egida Skurdauskienė, Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos direktorė („Erasmus+ tarptautiniai projektai kuria išlkiekamąją vertę“) pasidalijo apie ne vieną profesinio mokymo projektą, į kuriuos užsienyje vyko šios mokyklos moksleiviai. Ir pastariesiems vertingais ten tapo ne tik įveikti iššūkiai, mamos kotletų ilgesys, bet ir pirmosios gyvenimo patirtys (skristi lėktuvu, savarankškai įsigyti bilietus ir kt.).Pranešėja Vilija Kontrimė, Kretingos rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui( „ Sėkminga patirtis įgyvendinant tarptautinius projektus“) atskleidė, su kokiais sunkumais susidurti tenka, kai netikėtai keičiasi projekto sąlygos, bet jį vistiek būtina užbaigti, organizuoti visas sumanytas ir suplanuotas veiklas.

Pranešimu „Patirtis – ne vien skambus žodis“ sklaidos renginį užbaigė SIC direktorė Gražinitė Jokšienė ir vadybininkas Šarūnas Dargis. Anot Š.Dargio, nors tarp susirinkusiųjų būta kur kas didesnių ekspertų, vis gi, akcentuotina, kad nėra jau taip baisu išbandyti savo galimybes tarptautiniuose projektuose, kad visiškai įmanoma teikti paraiškas bei tikėtis jų patvirtinimo. Juolab, kad visais atvejais, kai iškyla kokių klausimų, patarimo galima kreiptis į daugiau išmanančius kolegas. Nenuneigsi, pasitinka iššūkių gausa: išvykimas į mokymus, koordinavimas visų veiklų, partnerių pasirinkimas. Tačiau mokymo programa, apimanti pažintį su technologijomis ir jų valdymą, metodus, kaip mokyti kitus, galiausiai atsiremia į IT priemones ir įrankius. Tad jų dabar Skuodo informacijos centre – užtektinai. Jau kelionėje iš Italijos į Lietuvą SIC darbuotojų galvose knibždėjo mintys kaip juos pritaikys savo darbe ir perteiks besimokantiems.

„Esam pripratę prie standartinių mokymų, o tarptautiniai leidžia patirti kultūrinį šoką, išlaisvina mąstymą, juolab, kad praktiniuose užsiėmimuose dažnai pakanka ir verbalinės komunikacijos“ – patirtimi jau specialiai „Mūsų žodžiui“ iš mokymų Italijoje dalijosi Š.Dargis. O kaip jį papildė G.Jokšienė, suaugusiųjų mokymas dažniausiai grįstas geru pažinimu besimokančiojo.Todėl, pasak Skuodo informacijos centro švietimo specialistės Vitos Zaborienės, visų mokymų esmė – komunikacija, ar esi su tuo įrankiu, ar tik žodžiu.

Skuodo informacijos centras, anot jo specialistų, aplankomas įvairiasių žmonių – mokytojų, verslininkų, senjorų, turistų. Tad su kiekvienu – kalba atskira. Suaugusiųjų mokymai taip pat tolydžio kintantys, reikalaujantys naujovių pažinimo ir atitinkamo jų perteikimo. O europinė statistika negailestingai lenkia link visuotinės skaitmenizacijos kr ją siekiama įgyvendinti iki 2030 metų. Todėl savaime suprantama, kodėl informacinės sklaidos lyderis Skuode mokosi pats, moko kitus ir kviečia visus mokantis nenuleisti rankų. Nes to, ko jau yra suspėjęs išmokti, visda pasirengęs pasidalinti su kitais.

Erasmus+ KA122-ADU projektas „Visi kartu po tvarų žingsnį – pokyčiams“
Skuodo informacijos centras laimėjo Erasmus+ KA122-ADU projektą „Visi kartu po tvarų žingsnį – pokyčiams“. Projekto dėka įstaigos darbuotojai ir savanoriai turės galimybę kelti savo kompetencijas, tobulinti gebėjimus tvarumo ir ekologijos, taip pat darbo su informacinėmis technologijomis, srityse.