Projektai

Erasmus+ KA1 04 projektas "Mažos organizacijos iššūkiai ir vaidmuo taikant
informacines kompiuterines technologijas"

Erasmus+

Skuodo informacijos centras dalyvavo Erasmus+ KA1 paraiškų teikime ir sėkmingai laimėjo projekto paraišką, kurio dėka įstaigos darbuotojai turės galimybę kelti savo kompetencijas.

Projekto santrauka:

Skuodo informacijos centro darbuotojai būdami skirtingo amžiaus, darbinės patirties, skirtingomis kompetencijomis, veikdami kryptingai, geba įgyvendinti išsikeltus tikslus bei uždavinius. Tai kvalifikacijos tobulinimo projektas, kurio metu 4 Skuodo informacijos centro darbuotojai vyks į tobulinimo kursus Italijoje ir ten tobulins savo profesines kompetencijas, įgys tarptautinės patirties apie IKT taikymo metodus organizuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi. Projekto tikslas - stiprinti darbuotojų bendrąsias kompetencijas naudojant informacines kompiuterines technologijas bei gerinti paslaugų kokybę ir jas plėsti.  Įgyti tarptautinės patirties apie informacinių kompiuterinių technologijų taikymo metodus organizuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi.
Keturi projekto dalyviai šiuolaikiškus, skaitmeninio raštingumo metodus taikys praktikoje bei skatins diegti šias inovacijas rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjus: kultūros, muziejų, bibliotekų specialistus, socialinių paslaugų šeimai ir atviro jaunimo centrų darbuotojus, švietimo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų bendruomenių narius. Planuojami rezultatai, poveikis ir nauda ilgalaikėje perspektyvoje. Projekto mobilumo veiklos Italijoje padės suformuoti naują požiūrį į suaugusiųjų socialinio ir emocinio ugdymo svarbą, įgyta ir adaptuota patirtis sudarys sąlygas centro darbuotojams tobulinti ir naudoti IKT gebėjimus. Tai galimybė pamatyti kitą kultūrą, susipažinti su švietimo sistema, pasisemti naujų idėjų, patobulinti užsienio kalbų, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Projekto santrauka anglų kalba