Darbo užmokestis

Pareigybė

2021 I ketv. vid. mėn. bruto darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) eurais

Direktorė

Duomenys neskelbiami, vadovaujantis 2003-04-18 LRV nutarimo Nr.480 “Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu

Specialistai

974,34

 

Informacija atnaujinta 2021-03-22