VšĮ Skuodo informacijos centras

Vargonai Aleksandrijos bažnyčioje

Istoriniai memorialiniai objektai

Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje esantys vargonai amžiumi lenkia pačią bažnyčią. Ant vargonų užrašyta, jog jie pagaminti 1850-aisiais, o bažnyčia pastatyta 1864-aisiais. Bažnyčioje puikuojasi ir jos statytojo Ignaco Stankūno portretas. O vargonai, matyt, buvo atvežti iš kokios nors bažnyčios.

Vargonų puošyboje ir šiandien tebėra skaičiai “1850”. Instrumento viduje ant vienos lentos buvo įrašas su 1847m. ar 1848m. Šiuos vargonus atvežė vėliau, kai Skuode pastatė naujesnius, didesnius. Jie su Skuodu sietini todėl, kad tais metais prie Bartuvos ir Luobos buvo statoma ir šventinama naujoji mūrinė bažnyčia.

Vargonai šioje bažnyčioje dar  geros būklės, bet jiems reikia remonto, restauracijos, nes sunku išgauti sudėtingesnes melodijas. Ant vargonų yra  lentelė, ant kurios užrašyta: „Vargonai atnaujinti 1899 metais gegužės mėnesį. Vargonų meistras J.Kaminskas. Tai vienintelis užrašas.

Vargonai naudojami religinių apeigų metu.
Vargonai (u.k. 16865) įrašyti į Lietuvos Respublikos nekilnojamų kultūros vertybių registrą ir suteiktas registrinio objekto statusas.

Atsiliepimai

Komentuoti