VšĮ Skuodo informacijos centras

Vaclovo Into gimtinė

Istorija

Kontaktai

Vaclovas Intas gimė 1927 metų lapkričio 14 dieną Skuodo rajono Aleksandrijos apylinkės Kivylių kaimo valstiečių Benignos Kovaitės ir Stanislovo Intų šeimoje. Vaclovas buvo ketvirtas sūnus. Šeimoje augo Stasys, Jonas, Juozas, o vėliau gimė dar ir Pranas.
Apylinkės čia gražios - platus Apšės ir Sarčio slėnis, Viršilų pušynas, tolumoje matyti Latvijos miškai. Šalia esančiame Veitelių kaime į Spigino upelį įsiliejęs Kaltis ir Vereta toliau teka Kivylių kaimo žemuma. Netoli Latvijos Spiginas susilieja su Sarčiu ir tampa Apše, Apšupe. Vingiuodama ji teka pro Kivylius, Klaišius, šiose apylinkėse garsėdama žuvingais duburiais, lugnėmis vadinamais.
Viršiluose, prie Sarčio upelio, stovėjo Vaclovo dėdės Petro vandens malūnas. Dažnas jo svečias buvo ir Vaclovas.
Pro Intų sodybą vingiavo Kivylių-Klaišių kelias. Eidamas toliau Intų žemės laukais, priartėdavai prie Kauneckio dvaro, o šalia jo ir kitas kelias - Truikinai-Viršilai.

Atsiliepimai

Komentuoti