VšĮ Skuodo informacijos centras

Skuodo pravoslavų cerkvė

Architektūros paminklai

Kontaktai

Stačiatikių cerkvė (registrinis kultūros paveldo objektas: unikalus kodas – 37498) – maldos namai, Skuode pradėjo veikti XIX a. pabaigoje. 1886 m. rugsėjo mėnesį valstybės lėšomis Skuode atidaryta akmeninė cerkvė. Ji pradžioje laikinai įrengta erdvioje kalėjimo kameroje. Varpinės ir varpų nebuvo. Buvo tik vienas Šv. Aleksandro-Nevskio altorius. 1887 m. kovo mėnesį Kenstaičių invalidų namų naudojama žemė perleidžia Skuodo cerkvei. 1886-1887 m. Skuodo cerkvei perleisti Knežės ir Lyksūdės malūnai. Gyvenamųjų patalpų cerkvė neturėjo, patalpas nuomojo žydų namuose. Patvirtinti du etatai: šventiko ir psalmininko. 1892 m. cerkvė buvo remontuota Karinės inžinerinės Valdybos lėšomis. Varpinė prie cerkvės pastatyta 1888 m. spalio mėnesį - medinė, su keturiomis kolonomis. Varpinė ir varpai buvo pastatyti iš geranoriškų aukų ir 205 rub. cerkvės lėšų. 1905 m. pastatyta nauja akmeninė cerkvė iš valstybės iždo lėšų. Archyvai teigia, kad 1911 m. pastatyta plytų cerkvė, uždengta skarda, stogas penkiabokštis. Varpinė triaukštė, prijungta prie šventyklos. 1923 m. varpinė turėjo 5 varpus, kurie okupacijos metais(1916 m. vasario 3 d.) buvo nuimti. Cerkvė tuo metu beturėjo vieną šventiką. Nuo 1936 m. Skuodo cerkvė priklausė Kretingos apskričiai. Nuo 1886 metų stačiatikių cerkvė veikė iki 1940 metų okupacijos. Pačiais pirmaisiais metais stačiatikių religinė veikla cerkvėje buvo likviduota. Esant nenaudojamai cerkvei, vokiečių okupacijos metu pasinaudojo liuteronai-evangelikai. O vėliau minėtomis patalpomis, kaip moksleivių bažnyčia prie gimnazijos, naudojosi Romos katalikai. Paskutiniaisiais vokiečių okupacijos metais minėtą bažnyčią-cerkvę vėl perėmė tikrieji šeimininkai - rusai pravoslavai. 1944 m. bolševikams paimant Skuodą minėta cerkvė buvo apgadinta, apdaužyti bokštai. Cerkvės patalpose kariuomenės elgtasi nepagarbiai, sunaikinta bažnytinė įranga, patalpos viduje ant grindų kūrenta ugnis. Cerkvės bokšte varpinėje buvo varpas, su mažais varpeliais, kurie skambinant vienu metu skambėdavo visi kartu. Rytų gale bokštas su 5 kupolais ir visi bronzinės spalvos su pravoslavų kryželiais. 1953 metais valdžia cerkvę perdavė elektrinei. Rengiant elektrinę likusios bokšto dalys buvo galutinai nuverstos. Ilgą laiką minėtoje cerkvėje buvo dyzeliniai varikliai.
Kadangi pravoslavų bendruomenės Skuode nėra, dabar cerkvė atiduota miesto Savivaldybės globon.

Atsiliepimai

Komentuoti