VšĮ Skuodo informacijos centras

Pūkštės kalnas

Gamtos paveldas, draustiniai

Pūkštės kalnas - Važiuojant iš Barstyčių link Salantų, 3 km pasukus į kairę, Kruopių kaime, Barstyčių seniūnijoje, Skuodo rajone. Kalnas yra geomorfologinis gamtos paminklas ir patenka į Žemaitijos nacionalinio parko teritoriją. Kalno teritorija patenka į        Alkakalnio apsaugos zoną. Plotas – 10,218 ha. Tai didelis pailgos formos kalnagūbris, ištįsęs rytų–vakarų kryptimi, kurio aukštis nuo papėdės – 15 m, ilgis – 150 m, plotis – 90 m. Ant Pūkštės kalno buvo įrengtas trianguliacijos bokštas. Čia yra aukščiausia Skuodo rajono vieta – 171 m virš jūros lygio. Gamtos paminklu Pūkštės kalnas paskelbtas 1997 metais.

Seni žmonės pasakoja, kad Tado Kosciuškos sukilimo metu, 1794 m., jame buvusi įrengta lietuvių ir lenkų kareivių mokykla. Kalno viršūnėje buvęs aukštas bokštas, iš kurio sukilėliai dieną ir naktį sekę rusų judėjimą. Rusai negalėję bokšto pastebėti, nes greta stovėjusi jį gerai dengianti pušis. Mūsiškiai, pralaimėję mūšį, šiame kalne užkasę 9 statinaites aukso – savo iždą. Kadangi kalnas labai didelis, tai niekas negalėjo užeiti tos vietos, kur buvo įkasti pinigai. Naktį ant to kalno atlekiančios įvairios šmėklos, kurios gainioja, gąsdina atėjusiuosius pinigų ieškoti. Vieną naktį lobių ieškotojai išgirsta lyg atlekiant milžinišką paukštį, kitą – medžių viršūnėmis, lyg vilkai staugdami, bėga žvėrys. Kitas padavimas liudija čia buvus pilį, kurią valdęs Pokštas. Kartą tą pilį užpuolę priešai, kurie išžudę pilies gynėjus ir jų vadą Pokštą.

Atsiliepimai

Komentuoti