VšĮ Skuodo informacijos centras

Notėnų bažnyčios kilnojamasis paveldas

Kilnojamosios kultūros vertybės

Kontaktai

Altorius su skulptūromis (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 14930 ; senas registro kodas – DV4019) – lokalizuojasi Notėnų bažnyčios centre, jis yra bažnyčios didysis altorius. Altorius medinis, dviejų tarpsnių su 6 skulptūromis. Apatinis tarpsnis suskaldytas 4 kolonomis, siaurėjančiomis į viršų. Abiejose pusėse stovi po medinę skulptūrą: kairėje  moteris sukryžiuotomis ant krūtinės rankomis, dešinėje – moteris, pakėlusi dešinę ranką. Abu tarpsnius skiria laužtos formos amtablementas, frizas papuoštas kubo formos pjaustytu ornamentu. Virš karnizo dvi sėdinčių angeliukų skulptūrėlės Centre paveikslas „Šv.Antanas“ (aliejus, drobė, neturįs meninės vertės). II tarpsnyje tarp kolonų stovi apaštalų Petro ir Povilo skulptūros, Altoriaus viršus užbaigiamas I tarpsniui analogišku amtablementu. Centre ovalo formos paveikslas „Šv.Jurgis“.
Altoriaus aukštis – 7 m, plotis – 4,3 m. Povilo, Petro skulptūrų aukštis 1 m, Izidoriaus, Lauryno skulptūrų aukštis - 60 cm, paveikslas „ Šv. Kotryna“ – 2,70 x 1,50 m, paveikslas „Jėzaus širdis“ 1 x 0,6 m.

Paveikslas „Jėzaus krikštas“ (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 14931 ; senas registro kodas – DV4020) – stovi pastatytas Notėnų bažnyčios šventoriaus koplyčioje. XIX a., liaudies tapyba, aliejus, drobė, 137 x 85 cm. Dviejų figūrų kompozicija: kairėje klūpantis ant akmens upelio vandenyje Kristus, dešinėje, aukščiau – Šv. Jonas. Virš jų – balandis. Fone kairėje žalias medis. Koloritas žalsvas. Piešinio proporcijos netikslios, figūrų liemenys pailgėję. Paveikslo rėmai daryti liaudies meistro, barokozuoti.

Stacijos (XIII-XIV) (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 14932 ; senas registro kodas – DV4021) –  kabo ant Notėnų bažnyčios sienų. XIX a. pabbaigoje, liaudies tapyba, aliejus, drobė, 78x70 cm. XIII stacija vaizduoja Kristų prieš Pilotą, XIV – Kristaus dėjimą į karstą.

Paveikslas „Šv. Kotryna“ (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 15368 ; senas registro kodas – DV4433) – kabo  Notėnų bažnyčioje. XIX a., aliejus, drobė. Vertė- meninė. Paveikslo išmatavimai 70 x 60 cm.

Varpas I (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 13652 ; senas registro kodas – DV2506) – kabo Notėnų bažnyčios varpinėje, naudojamas religinių apeigų metu. Pagamintas iš žalvario 1788 metais. Varpo skersmuo 70 cm, aukštis 56cm.
Varpas II (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 13653 ; senas registro kodas – DV2507) – kabo Notėnų bažnyčios  varpinėje (ji yra tame pačiame pastate kaip ir bažnyčia ir dar vadinama „ varpnyčioje“), varpas naudojamas religinių apeigų metu.  Pagamintas iš žalvario 1843 metais. Varpo skersmuo 55 cm, aukštis 44 cm.

Atsiliepimai

Komentuoti