VšĮ Skuodo informacijos centras

Mosėdžio bažnyčios kilnojamasis paveldas

Kilnojamosios kultūros vertybės

Kontaktai

Paveikslas (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 13637 ; senas registro kodas – DV2491) – Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios centriniame altoriuje. Paveikslo autorius nežinomas, tapytas ant drobės aliejiniais dažais XIX a. pradžioje. Paveikslo viršutinėje dalyje nupieštas Kristus išskiestomis rankomis. Centre pavaizduota Marija. Mariją kelia aukštyn šeši angeliukai. Vienas jų virš Marijos galvos laiko vainiką. Kitoje pusėje paveikslo nupiešti dar trys angeliukai. Vienas angeliukas rankoje laiko šakelę. Visą apatinę paveikslo dalį užpildo nustebę apaštalai. 
Paveikslo dydis 470 x 320 cm.

Paveikslo "Angelo pasveikinimas" aptaisas (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 13638 ; senas registro kodas – DV2492) – Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios kairiajame šoniniame altoriuje. Paveikslas polichromuotas, vyrauja tamsios spalvos. Manoma, kad paveikslas metalo skarda padengtas  XVIII a. I pusėje, o Šv. Mergelės  karūna   gali būti padaryta XVII a..

Tirštų debesų pašvaistėje nupieštas devinių angelų galvutės su sparneliais. Angeliukai išsidėstę pusračiu. Jų centre nupiešta šventoji dvasia. Iš jos trykšta pluoštas spindulių. Marija su sidabruoto metalo apsiaustu, pagražintu augaliniu ornamentu. Marijos kairė ranka pakelta, dešinėje laiko atverstą knygą. Karūna, spinduliai ir žvaigždės apie galvą irgi metaliniai. Marija sėdi netoli lango, pro kurį matosi dalis pastato.
Paveikslo rėmai profiliuoti, dažyti aukso spalvos bronza. Paveikslo dydis – 100 x 170 cm.

Paveikslo "Mykolas Arkangelas"  aptaisas (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 13639 ; senas registro kodas – DV2493) – Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios  virš centrinio altoriaus, bei virš  paveikslo „ Marijos ėmimas į dangų“. Paveikslas polichromuotas dažytas aukso spalvos bronza. Paveikslas 1800 m. padengtas metalo skarda.
Viršutinėje dalyje centre nupieštas Arkangelas. Jo kairėje rankoje knyga su tekstu. Dešinėje rankoje – aukso spalvos kardas. Arkangelo batai ir grandinė su metalo aptaisu. Šalmo papuošimas primenantis trilapį dobilą. Arkangelas ruošiasi kardu durti velnią, ant kurio yra atsistojęs.
Paveikslas buvo restauruotas 1968 – 1969 metais. Paveikslo aukštis 160 cm, plotis 80 cm.

Varpas I (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 10033 ; senas registro kodas – DR941) – Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios bokšte.
Šis varpas buvo perkeltas iš buvusios senosios medinės Mosėdžio bažnyčios ir pakabintas dabartinės bažnyčios bokšte. Ant varpo yra tekstas „ Gloria ui excelsis Deo – Michal et  Andreas 1729“. Varpas pagamintas iš žalvario, jo plotis – 73 cm, aukštis – 64 cm. Varpo autorius Andrius Darlingas, pagamino Karaliaučiuje. 
 
Varpas II (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 10034 ; senas registro kodas – DR942) – Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios bokšte.
Ant varpo yra tekstas „Jan Ilarmanwlanyw... Pad tytulem sev  Michatu Kazztem parafijnaw i darodziejow przy stuoniu Klebani Roku 1816“. Varpas pagamintas iš žalvario, jo plotis – 53 cm, aukštis – 45 cm.  Manoma, kad varpo autorius yra Jan Hartman.

Atsiliepimai

Komentuoti