VšĮ Skuodo informacijos centras

Aleksandrijos bažnyčios kilnojamasis paveldas

Kilnojamosios kultūros vertybės

Skulptūra „Šv. Povilas“ (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 13587 ; senas registro kodas – DV2440)  –medinė, drožinėta. Skulptūros  aukštis 132 cm. Padaryta -  XIX a. Skulptūra yra  Aleksandrijos bažnyčios altoriuje.

Skulptūra „Šv. Petras“ (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 13586 ; senas registro kodas – DV2439)  –medinė, drožinėta. Skulptūros  aukštis 150 cm, plotis 50 cm, gylis 40 cm. Padaryta -  XIX a. Skulptūra stovi ant medinio pagrindo,dešinėje rankoje laiko knygą, o kairiojoje – raktą. Skulptūra yra Aleksandrijos bažnyčios altoriuje.

Varpas I (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 13588 ; senas registro kodas – DV2441) - signorius. Matmenys nestandartizuoti: H-29/apatinis D-34 cm.  Varpas pagamintas iš žalvario. Varpo karūna pagražinta švelnia palmetine ornamentika, žemiau varpo juosia juostelė su mažu gėlės žiedeliu ir išretintu tekstu su data „ROKA 1789“. Žemiau juostelės vėl kartojasi minėtos ornamentikos motyvas. Varpas kabo Aleksandrijos bažnyčios bokšte. Varpas yra naudojamas iki šių dienų religinėms apeigoms.

Varpas II (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 13589 ; senas registro kodas – DV2442) – pagamintas 1825 m., žalvarinis. Matmenys nestandartizuoti: H-41/apatinis D59/traukoje įrašo raidžių H 1,7 cm. Reljefai: dvi juostos stilizuotų lapų su mažomis vynuogių kekėmis apačioje tarp kiekvieno pasikartojančio motyvo. Traukoje 1,7 cm aukščio raidės. Varpo šone Nukryžiuotojo horeljefas – 7 cm aukščio, su iškeltomis rankomis – 8,5 cm, kryžiaus H – 15,5 cm. Įrašai. Varpo liemenyje nulietas įrašas: HEC AD ALEXANDRYIAE CAPELAM IN S.//CRUCIS HONOREM CAMPANA SURREXIT//CURA ILLUSTRIS LEONIS MONTVID ALTA://RITO LOCI HUIUS ANNO 1825 VO.“ Varpo kaklo frize nulietas įrašas „I.E.D....“.

Varpo karūna pagražinta palmetine ornamentika su juosta ir pavienėm raidėm lotynišku spausdintiniu šriftu. Šiaurinėje pusėj, žemiau minėtos ornamentikos tokiu pat šriftu tekstas ir data „1825VO“. Varpas kabo Aleksandrijos bažnyčios bokšto rytinėje pusėje. Varpas yra naudojamas iki šių dienų religinėms apeigoms.

Altorėlis su Nukryžiuotojo ir Šv. Pranciškaus paveikslais (registrinė kultūros vertybė: unikalus kodas – 14901; senas registro kodas – DV3990) - darytas XIX a. liaudies meistro, interpretuojant barokinį rietinį ornamentą ir augalinį lelijos stiebo su žiedais motyvą, kuris supa ovalinės formos altorėlį. Abiejose pusėse paveikslai, tapyti liaudies meistro. 1 Pav. „Nukryžiuotasis“ (aliejus, drobė), trijų figūrų kompozicija, 78x60 cm. 2. Pav. „Šv. Pranciškus“ (aliejus, drobė), 78x60.

Atsiliepimai

Komentuoti