VšĮ Skuodo informacijos centras

Navigavimo pagalba

Ekrane turite matyti savo buvimo vietą – mėlyną rutuliuką su nedideliu lankeliu, nurodančiu jūsų judėjimo / žiūrėjimo kryptį (pagal telefono kompasą). Jeigu nematote, patikrinkite, ar teisingai nustatyti jūsų lokacijos nustatymo parametrai.

Tai padaryti galite taip:
Patikrinkite, ar telefone yra įjungta Location / Vieta:
EN: Settings > Location > On
LT: Nustatymai > Vieta > Įjungta

Pagrindiniai navigavimo su elektroniniu žemėlapiu principai:

1. Žygiuojant telefonas jums negali nurodyti, kada ir kur pasukti taip, kaip tą geba daryti automobilinė navigacinė sistema.

2. Tik įjungus telefono ekraną, palaukite bent 3-5 sekundes, kol telefonas žemėlapyje patikslins jūsų lokaciją.

Tankiai medžiais apaugusioje vietoje telefonui sunkiau nustatyti jūsų tikslią lokaciją, todėl jos tikslinimas gali užtrukti ilgiau.

3. Žemėlapis kartais būna netikslus, todėl eidami situaciją turite vertinti realybėje. Žemėlapyje kai kurie keliai gali būti pažymėti netiksliai, todėl telefone gali rodyti, kad jūs esate šalia kelio, nors realybėje stovite ant jo.

4. Pradedant žygį arba priėjus maršruto kryžkelę ėjimo kryptį rekomenduojame nustatyti sustojus ir palaukus 3-5 sekundes kartu su telefonu pasisukti į tą pusę, į kurią rodo telefono kompasas (t.y. mėlynas lankelis prie mėlyno rutuliuko, rodančio jūsų vietą)