VšĮ Skuodo informacijos centras

D.U.K

PREKYBA TURGUJE SU VERSLO LIUDIJIMU ARBA INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAŽYMA
Noriu prekiauti turguje avalyne. Kokių dokumentų reikia, kad viskas būtų tvarkinga? Ar užtenka dokumentų iš tiekėjų ir individualios veiklos liudijimo?
Prekiauti turguje avalyne galima įsigijus prekybos verslo liudijimą (veiklos kodas 004), individualios veiklos pažymą arba įsteigus juridinį asmenį: individualią įmonę (IĮ), mažąją bendrija (MB), uždarąją akcinę bendrovę (UAB). Individualios veiklos registravimas gali vykti ir internetu.
Pagal verslo liudijimą mokami mokesčiai:
1) fiksuotas gyventojų pajamų mokestis, kuris priklauso nuo savivaldybės bei nuo veiklos. Jis mokamas išsiimant verslo liudijimą ir yra proporcingas verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui;
2) VSD įmokos – 25,3 proc. arba 27,3 proc. (jei kaupiama pensijai papildomai) nuo minimalios mėnesinės algos (MMA) už visą mėnesį galiojantį verslo liudijimą arba proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikui;
3) PSD mokestis – 9 proc. nuo minimalios mėnesinės algos kas mėnesį.
Dirbant su individualios veiklos pažyma mokesčiai mokami ir deklaruojami pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų gegužės mėn. 1 d.:
1) GPM – 5 proc. nuo apmokestinamųjų pajamų, t. y. iš per metus gautų pajamų atėmus išlaidas šioms pajamoms uždirbti;
2) VSD – 28,7 proc. arba 30,7 proc. (jei kaupiama pensijai papildomai) nuo 50 proc. apmokestinamųjų pajamų;
3) PSD – 9 proc. nuo MMA mokama kas mėnesį, išskyrus asmenis dirbančius pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojus, pareigūnus, pensininkus, neįgaliuosius ir kitus socialiai draustus asmenis. Pasibaigus kalendoriniams metams perskaičiuojama PSD – 9 proc. nuo 50 proc. apmokestinamųjų pajamų.
Fizinis asmuo, įsigijęs prekybos verslo liudijimą, prekybos vietoje privalo turėti prekių įsigijimo dokumentus:
1) sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą, kai prekės įsigytos iš Lietuvos juridinių asmenų arba užsienio apmokestinamojo vieneto, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę;
2) prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą arba kasos aparato kvitą, sąskaita faktūrą arba PVM sąskaita faktūrą, kai prekės įsigytos iš gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta GPMĮ;
3) dokumentą, kuriame įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų tiekimas ir iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį, kai prekės įsigytos Europos Sąjungos valstybėse;
4) importo deklaraciją, kuria įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų importas į Europos Bendrijų muitų teritoriją, kai prekės įsigytos ne Europos Bendrijų muitų teritorijose.
Veiklą vykdant su verslo liudijimu prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitai išrašomi pirkėjų arba paslaugų gavėjų pageidavimu, o veiklą vykdant su individualios veiklos pažyma turi būti išrašoma sąskaita faktūra. Kai vykdoma lauko prekybos individuali veikla ir pirkėjas nereikalauja išduoti apskaitos dokumento, tai pasibaigus dienai, gyventojo iš šios veiklos gauti pinigai gali būti užpajamuojami viena sąskaita faktūra, kurioje nurodoma bendra per dieną parduotų prekių suma.


REIKALAVIMAI INTERNETINEI PARDUOTUVEI
Ar reikia papildomų leidimų atsidarant internetinę parduotuvę, kuomet jau turiu atsidaręs tikrą parduotuvę? Jau turime mažą parduotuvėlę savam miestelyje, norėtume atsidaryti ir internetinę parduotuvę. Ar tam reikalinga įgyti kažkokius papildomus leidimus, ar tiesiog sukurti svetainę ir tiek?
Kokie reikalavimai keliami turint parduotuvę ir norint atidaryti internetinę, priklauso nuo to, kuo planuojate prekiauti. Jei savo parduotuvėje prekiaujate maisto produktais ir turit Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, išduotą Teritorinės maisto ir veterinarijos tarnybos, norint užsiimti maisto prekyba internetu, toje pačioje Tarnyboje Jums reikės registruotis maisto tvarkytoju.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 31 straipsniu, internetinių parduotuvių steigėjai privalo pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – VDAI) apie asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu. VDAI duomenų valdytojus registruoja Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. Daugiau informacijos apie tai rasite VDAI portale.


VERSLO FORMOS PASIRINKIMAS ELEKTRONINIAM VERSLUI
Kokią verslo formą rinktis norint pardavinėti prekes pirktas iš didmenininkų savo sukurtoje el. parduotuvėje Noriu sudarius sutartis su techniką parduodančiais didmeninikais, ją perparduoti įkurtoje parduotuvėje, ar el. parduotuvėje. Kokią verslo formą pasirinkti- IĮ ar UAB, o galbūt galima ir su individualia veikla? Iš ko susidarys pelnas? Ar PVM bus grąžinamas, arba didmenink taikomos nuolaidos?
Jūsų nurodyta veikla galėtų būti vykdoma gavus individualios veiklos pažymą arba įsteigus juridinį asmenį – individualią įmonę, mažąją bendriją, uždarąją akcinę bendrovę, tačiau šiuo atveju Jums pakaktų įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą.
Jeigu nurodytą veiklą pasirinktumėte vykdyti pagal individualios veiklos pažymą, turėtumėte informuoti savo nuolatinės gyvenamosios vietos Valstybinės mokesčių inspekcijos skyrių apie vykdomą individualią veiklą ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną, pateikdamas Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą FR0792 formą. Individualios veiklos pažyma išduodama per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Įregistravus gyventoją Mokesčių mokėtojų registre, jam yra išduodama Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo FR0468 formos pažyma. Vykdydami individualią veiklą, turėtumėte mokėti 5 procentų dydžio gyventojų pajamų mokestį, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp gautų (uždirbtų) ir tai veiklai patirtų išlaidų (leidžiamų atskaitymų). Taip pat, privalomojo sveikatos draudimo įmokas bei valstybinio socialinio draudimo įmokas. Taigi Jūsų pelnas ir bus ta suma, kuri susidarys iš visų uždirbtų pajamų atėmus visus leidžiamus atskaitymus.
Jeigu pradedate vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, Jūs turite teisę savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtoju. Plačiau apie registravimąsi PVM mokėtoju tvarką galite paskaityti čia
https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-moketoju-iregistravimas-pvm-moketoju-registre. Jei pradėjęs veiklą neįsiregistruosite PVM mokėtoju, gali būti, kad, vykdant veiklą, Jums atsiras prievolė registruotis PVM mokėtoju, t. y. nebeteksite teisės spręsti, ar norite įsiregistruoti PVM mokėtoju, ar ne. Gali būti ir taip, kad Jums atsiras prievolė patiems sumokėti PVM, tačiau nebūsite įpareigoti įsiregistruoti PVM mokėtoju. Tokios prievolės – mokėti PVM, neįsiregistravus PVM mokėtoju, ar registruotis PVM mokėtoju – gali atsirasti įvairiais atvejais, neatsižvelgiant į Jūsų pasirinktos veiklos rūšį. Pavyzdžiui, Jums gali tekti registruotis PVM mokėtoju, jei per paskutiniuosius 12 mėn. Jūsų gautas atlygis iš šalies teritorijoje vykdytos individualios veiklos viršijo 45 000 eurų ribą; jei per praėjusius ir einamuosius kalendorinius metus įsigijote ir planuojate įsigyti prekių iš kitų valstybių narių už daugiau nei 14 000 eurų ir pan. Prievolė mokėti PVM, neįsiregistravus PVM mokėtoju, Jums gali atsirasti, jei įsigijote paslaugų iš užsienio apmokestinamųjų asmenų, jei iš kitos valstybės narės įsigijote naują transporto priemonę ir kt. Platesnės informacijos apie PVM mokesčio taikymą konkrečiu Jūsų atveju galite gauti paskambinę trumpuoju numeriu 1882.
Kokias kainas Jums taikys Jūsų pasirinkti prekių tiekėjai priklauso nuo Jūsų su jais pasirašytos sutarties, o kiek ir kokios nuolaidos bus Jums taikomos LR civilinė teisė nereglamentuoja, tai nusistatote Jūs patys – individualių komercinių susitarimų metu.


KAS YRA NAMŲ VERSLAS?
Namų verslą galima apibrėžti kaip veiklą, vykdomą namuose ir dėl to nereikalaujantį nei didelių erdvių, nei sudėtingų įrengimų, nei daug darbuotojų. Tai technologiškai paprasta, ekologiškai saugi, kamerinė veikla.
Namų verslas Lietuvoje labiausiai asocijuojasi su papildomų pajamų galimybe, kai būtinos investicijos yra minimalios, pagrindinei produkto vertei sukurti tereikia Jūsų laiko ir rankų darbo, o paslaugos teikiamos ar gaminiai daromi namuose. Pagamintą produkciją (gaminius) galite realizuoti mugėse, turguose, specializuotuose salonuose-parduotuvėse, supirkimo punktuose, pasitelkdami interneto puslapius ir pan.
Labai dažnai namų verslo idėjos yra susijusios su įvairių rankų darbo aksesuarų gamyba, tradiciniais amatais, paslaugomis ir gaminiais namų ūkiams, namų interjero ir eksterjero puošyba, veikla internete.
Svarbu prisiminti, kad, nors gaminti galite be juridinių formalumų, realizuojant gaminius reikės gauti verslo liudijimą, kuris suteikia teisę verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla ir parduoti savo gamybos prekes, taip pat teikti paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms. Konkreti verslo liudijimo kaina yra tvirtinama kasmet vietos savivaldybių.


KAIP ĮMONES REGISTRUOTI ELEKTRONINIU BŪDU
Tai kur kas pigesnis, greitesnis ir paprastesnis būdas, nei kreipiantis pas notarus ar teisininkus. Steigiant įmonę elektroniniu būdu, naudojamasi pavyzdiniais Ūkio ministerijos patvirtintais įmonių steigimo dokumentais, tad patiems steigėjams nereikia rūpintis jų paruošimu.
Įmonės steigimo elektroniniu būdu žingsniai:
1. reikia įsigyti elektroninį parašą (mobilų arba stacionarų);
2. sugalvoti lietuviškos sandaros įmonės pavadinimą (rekomenduojame dėl pavadinimo pasitarti su Valstybine lietuvių kalbos komisija – www.vlkk.lt);
3. pasitikrinti Registrų centro duomenų bazėje, ar toks pavadinimas nėra užregistruotas: http://www.registrucentras.lt/jar/p/pav.php.
Prisijungti prie Registrų centro savitarnos sistemos: http://www.registrucentras.lt/savitarna/ ;
1. pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras;
2. juridinio asmens prašymai;
3. prašymas laikinai įtraukti pavadinimą į JAR;
4. užpildyti lentelę, kurioje reikia įrašyti tikslią teisinę formą, sugalvotą įmonės pavadinimą (pavadinimas negali būti vien mažosiomis ar didžiosiomis raidėmis http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/juridiniu-asmenu-pavadinimai/simboliniu-pavadinimu-darymo-taisykles);
5. spausti mygtuką išsaugoti, jei sistema neišmeta klaidų – tęsti;
6. pasirašyti savo e-parašu suformuotą dokumentą ir paspausti tęsti;
7. pirkinių krepšelyje atsiras 16,22 Eur suma, kurią, pasirinkę savo banką, apmokėkite. Atlikus apmokėjimą palaukite 1 darbo dieną, kol Registrų centras patvirtins, jog prašymas įvykdytas.
Sulaukus patvirtinimo galima tęsti įmonės steigimą per Registrų centro savitarną:
1. prašymas registruoti JAR;
2. užpildyti lentelę ir išsaugoti informaciją;
3. pasirašyti visus dokumentus e-parašu;
4. apmokėti Registrų centrui;
Palaukti iki 3 d.d., kol bus įregistruota įmonė ir Registrų centras atsiųs ESI – elektroninį sertifikuotą išrašas. ESI – Jūsų naujos įmonės elektroninis pažymėjimas.


KAIP BUS SU INVEGOS GARANTIJOMIS NORINT GAUTI  PASKOPLĄ NAUJAM VERSLUI PRADĖTI ARBA  PLĖSTIS? AR BUS MAŽESNĖS GALIMYBĖS PASINAUDOTI INVEGOS GARANTIJOMIS? 
Individualia INVEGOS garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.
Daugiau informacijos rasite „Invega“ puslapyje: https://invega.lt/lt/garantijos-verslui/paskolu-garantijos/salygos/PREKYBA VASAROS SEZONO METU
Vasaros sezonui įsibėgėjus, sulaukiame daug klausimų apie prekybą viešose vietose maisto produktais. Pavyzdžiui, spragėsiais, ledais ar cukraus vata tik vasaros sezono metu. Ką reikia žinoti prieš pradedant šią veiklą?
Pirmiausia reikia Įregistruoti teisinę formą. Šiuo atveju, kai veiklą ketinama vykdyti tik sezono metu ir žadama samdyti darbuotoją, kurie padėtų prekiauti, rekomenduojame pasirinkti teisinę formą individuali veikla pagal pažymą.
Kitas žingsnis – turite gauti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Šį pažymėjimą galima išsiimti ir tik sezoninei prekybai vasaros metu. Pažymėjimą išduoda teritorinė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Taip pat Jums reikės kreiptis į miesto, kuriame planuojate vykdyti veiklą, savivaldybę ir prašymą prekiauti viešoje vietoje. Jei norėsite pasikabinti iškabą ar pasistatyti informacinį stendą, kuriame būtų teikiama informacija apie prekiaujamus ledus, spragėsius, jų kainą ir pan., reikės gauti savivaldybės, kurioje vykdysite veiklą, leidimą įrengti išorinę reklamą.
Svarbu paminėti, kad darbuotojai turi pasitikrinti sveikatą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka prieš pradėdami dirbti bei turi turėti galiojantį privalomą higienos žinių pažymėjimą, taip pat dėvėti švarius darbo drabužius.


KAS ATSAKINGAS UŽ DARBŲ SAUGĄ ĮMONĖJE?
Smulkiose įmonėse darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas atlieka darbdavys arba jo įsakymu paskirtas asmuo. Stambiose įmonėse steigiama darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba (toliau – tarnyba). Jos veiklą reglamentuoja Įmonių darbuotojų saugos ir sveika tos tarnybų nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575.
Darbdavių, saugos darbe tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas: darbdavių, saugos darbe tarnybų specialistų mokymą ir atestavimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais reglamentuo - ja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. A1-287/V-611.
Kiekvienoje įmonėje vykdomi šie instruktavimai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais: 1. Įvadinis. Visi darbuotojai, kai sudaro darbo sutartį (prieš pradėdami dirbti), privalo išklausyti įvadinį instruktavimą ir tai turi būti įforminta Įvadinio instruktavimo registracijos žurnale.


KAS YRA VERSLO PLANAS?
Verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstoma, ko įmonė siekia ir kaip ketina savo tikslus įgyvendinti. Tai – patogi priemonė supažindinti su verslo idėja galimus investuotojus. Verslo planas taip pat yra:
• darbinis dokumentas, sudarantis verslo augimo ir plėtros pagrindą. Tai nėra vien dokumentas, kurį reikia parengti, o vėliau pamiršti;
• kontrolinis dokumentas, kurį galima naudoti esamą pažangą lyginant su planuojama.