Švietimo naujienos

2013-06-21

Projektas „Žaliosios mokymosi aplinkos“

Gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymosi aplinkas“

Projektą įgyvendina Lietuvos edukologijos universitetas.

Projekto tikslas – tobulinti gamtos mokslų mokytojų ir mokinių gamtamokslinių kompetencijų ugdymą, atliekant tyrimus žaliosiose mokymosi aplinkose.

Plačiau