Švietimo naujienos

2015-09-02

Skuodo informacijos centras kartu su Šiuolaikinių didaktikų centru pradeda vykdyti programą „Kalbėkimės“.

Programa „Kalbėkimės“ yra alkoholio prevencijai skirtų mokomųjų užsiėmimų rinkinys, parengtas darbui su 11–18 m. amžiaus, mokiniais. Programoje pristatoma daug aktyvių užsiėmimų, kurių tikslas padėti jaunuoliams geriau suprasti žalingą alkoholio poveikį, ugdyti gebėjimą kritiškai apsvarstyti savo veiksmus ir reflektuoti savo pasirinkimus, prognozuoti jų pasekmes. Programos „Kalbėkimės“ metodika yra paremta jaunimo neformaliojo ugdymo principais, skatinančiais aktyvų jaunimo įsitraukimą, mokymąsi ir patirties ir atvirumą. Ši metodika atitinka neformaliojo ugdymo tikslus, apibrėžtus LR Jaunimo politikos pagrindų įstatyme: neformaliuoju ugdymu yra siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo ir bendruomenės problemas, būti aktyvia visuomenės nare, turinčia būtinas kompetencijas laimingam gyvenimui kurti .

Plačiau